Oferta

CO TO JEST ISOFLOC F

 

Isofloc f jest celulozowym materiałem izolacyjnym, wytwarzanym z papieru gazetowego. Produkowany jest  w Berlinie przez firmę Dammstatt W.E.R.F., nalężącą do Grupy Isofloc. Isofloc f powstaje z makulatury z gazet codziennych, najpierw sortowanej, następnie rozdzieranej
i rozdrabnianej aż do uzyskania postaci izolujących płatków celulozy. Cały proces ogranicza do minimum zużycie energii i wody. Produkcja Isofloc f jest przyjazna środowisku
 – w przeciwieństwie do procesu wytwarzania konwencjonalnych izolacji. Certyfikat Der Blauer Engel poświadcza ekologiczność materiału izolacyjnego Isofloc f i jego przyjazność dla środowiska.

 

Materiał Isofloc F umożliwia szybkie i ekonomiczne docieplenie stropu, zgodnie
z rozporządzeniem dotyczącym oszczędności energii (EnEV). Płaty włókien izolacyjnych wdmuchiwane są w przestrzeń pomiędzy belkami stropu. Izolacji nie trzeba pracochłonnie przycinać i dopasowywać. Nadmiar materiału można ponownie wykorzystać – nie ma odpadów materiałowych. Isofloc F w całości wypełnia powierzchnie. Płaty włókien celulozowych dopasowują się do każdej nierównej powierzchni. Isofloc F tworzy bezspoinową warstwę izolacyjną również w trudno dostępnych miejscach, takich jak wyprowadzenia rur.

 

POWODY DLA KTÓRYCH WARTO STSOWAĆ ISOFLOC F

 

• bezspoinowy montaż każdej grubości izolacji metodą wdmuchiwania

• ochrona przed zimnem dzięki nieprzepuszczającej powietrza pęczkowanej strukturze włókien

• ochrona przed nadmiernym nagrzewaniem się budynków latem dzięki dużej pojemności cieplnej materiału

• dobra ochrona przed pożarem dzięki zdolności utrzymywania odpowiedniej temperatury

• ochrona elementów konstrukcji przed wodą kondensacyjną dzięki sorpcji wilgoci

• rezygnacja z chemicznej ochrony drewna

• ekologiczność – powstaje z surowców odnawialnych

 

METODY INSTALACJI ISOFLOC F

 

Celuloza isofloc F jest instalowana w budownictwie jedno i wielorodzinnym jako materiał dociepleniowy i dźwiękoizolacyjny. Jest również stosowana  w budynkach biurowych i przemysłowych.

 

Docieplenie wełną celulozową isofloc F wykonywane jest w technologii pneumatycznej przy użyciu maszyn firmy X-floc. Technologia wdmuchiwania zachowuje ciągłość warstwy izolacyjnej, szczelnie wypełnia przegrodę i eliminuje występowanie mostków termicznych i konwekcyjnych.

Technologia pneumatycznej instalacji celulozy umożliwia wdmuchiwanie wełny celulozowej isofloc F jako izolacji:

 

stropodachów;

połaci dachów płaskich;

skosów połaci dachowych, w tym skosów poddaszy użytkowych;

stropów i podłóg;

ścian wewnętrznych,

w tym ścianek działowych;

ścian zewnętrznych.

 

Praktyka wyróżnia trzy podstawowe metody montażu wełny celulozowej:

 

Wdmuchiwanie wewnątrz szczelinowe, czyli wdmuchiwanie w zamknięte przegrody, np.: za płyty z karton-gipsu na skosach poddasza lub między płyty gipsowo-kartonowe w ściankach działowych. W przegrody o nachyleniu do 45 st. wdmuchujemy z gęstością zasypową 40 kg/m3. Podczas docieplania ścian stosujemy gęstość 44 kg/m3. Przy tak skompresowanym materiale nie występuje zjawisko osiadania.

 

Wdmuchiwanie wewnątrz szczelinowe, czyli wdmuchiwanie w zamknięte przegrody, np.: za płyty z karton-gipsu na skosach poddasza lub między płyty gipsowo-kartonowe w ściankach działowych. W przegrody o nachyleniu do 45 st. wdmuchujemy z gęstością zasypową 40 kg/m3. Podczas docieplania ścian stosujemy gęstość 44 kg/m3. Przy tak skompresowanym materiale nie występuje zjawisko osiadania.

 

Otwarte nadmuchiwanie materiału na poziomych powierzchniach płaskich (np. w przestrzeni stropodachu); stosujemy gęstość zasypową 25 kg/m3.

POBIERZ KATALOG

© Copyright 2014 BauService. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Design: Agencja Reklamowa Black Horse, www.blho.pl